reklama
33 fotek, včera, 21 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, lidé, události
V sobotu 17.11.2018 odpoledne byla zahájena prodejní výstava malířky Evy Mezerové v cukrárně a kavárně Sladké mámení pod názvem Mámení v mámení. O vernisáž byl tak velký zájem, že se návštěvníci do cukrárny pomalu ani nevešli.
V úvodu seznámila přítomné kurátorka výstavy Mg.A Kateřina Krejčířová s prací, inspirací a vznikem obrazů. Poté předala návštěvníkům klubíčko, kterým se propojili v jeden celek. Po tomto spojení přítomným poděkovala i autorka obrazů a ve svém proslovu mimo jiné poděkovala své dceři, Jaroslavě Horké, která se stará o pěkné rámování jejich obrazů nebo bratrům Kupsovým za poskytnutí prostor a vytvoření plakátů, které vytisklo vydavatelství Morava. O hudební doprovod se postaralo duo Mija a spol.
Výstava potrvá do 31.1.2019 a mimo obrazů si zde můžete zakoupit i knížečku veršů nebo ozdobné kachličky.
S dílem Evy Mezerové jste se mohli v Boskovicích setkat v roce 2014, kdy měla výstavu jak v zámeckém skleníku tak i v Kafe za rohem.
19 fotek, v pátek, 18 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, události
V rámci výstavy Židé v gulagu, pořádané Muzeem regionu Boskovicka ve spolupráci s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Ústavem pro studium totalitních režimů, která se konala v Obecním židovském domě proběhla dne 16.11.2018 v 16:00 přednáška pracovníků tohoto institutu a spoluautorů knížky Židé v gulagu Adama Hradílka a Jana Dvořáka. Na úvod přednášky oba autory přivítali ředitel muzea Roman Malach a senátorka Jaromíra Vítková. Paní senátorka připomněla ještě jednu knižní publikaci na toto téma, a to Čechoslováci v gulagu, která pojednává o příchodu obyvatel z Rakouska-Uherska do ještě carského Ruska, o osidlování a pozdějších bolševických represích vůči těmto rodinám.
Návštěvníci přednášky si prohlédli obě jmenované knihy a časopis Paměť a dějiny, kterou vydává ÚSTR a dozvěděli se o problematice pátrání v ukrajinských a ruských archivech, o osudech některých československých židů, kteří uprchli do Sovětského svazu před německým fašizmem, zatčením a deportacemi do pracovních táborů. Některé životní peripetie jsou opravdu zajímavé a pokud byste se chtěli dozvědět něco víc, kupte si tuto knihu. Na závěr pak proběhla diskuse s diváky, ve které pan Slonek vzpomněl Arnošta Goldflama, jehož strýc byl rovněž vězněn v sovětském gulagu.
9 fotek, tento týden, 18 zobrazení, přidat komentář
3 fotky, minulý čtvrtek, 14 zobrazení, přidat komentář
26 fotek, 3.11.2018, 39 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události
Setkání tří podruhé
Galerie Otakara Kubína zahájila v sobotu 3.11.2018 vernisáží prodejní výstavu pod názvem Setkání II. Sešli se tu hned 3 umělci, a to sochař Zdeněk Lindovský, malíř Petr Otřísal starší a sklář Petr Otřísal mladší. O všech vystavujících povykládal Ing. Karel Menšík. O hudební doprovod se na kytaru a mandolínu postarali Karel Stria a Lubomír Hluštík. Výstava potrvá do 25.11. a jste srdečně zváni i když se zajdete jen podívat.
Text a fotografie Monika Šindelková
63 fotek, 3.11.2018, 166 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události
V sobotu 3.11.2018 ve 12 hodin započala slavnostní mše deváté Slavnosti svatého Huberta na zámku Boskovice. Na zámeckém nádvoří hrála Boskovická kapela, nacházely se zde také stánky s občerstvením či suvenýry nebo mysliveckými potřebami. Před zámkem letos poprvé vyrostla laserová střelnice, ve které si zájemci mohli vyzkoušet svůj střelecký um ve střelbě z brokovnice na holuby. Samozřejmě že ty umělé. Menší střelci mohli zkusit střelbu ze vzduchovky nebo kuše. Popřípadě si vymalovat obrázek nebo se přiučit, jaké máme druhy dřeva nebo poznat některé nerosty. V sále s trofejemi byly letos vystaveny samorosty různých fantaskních tvarů.
Na zahradě proběhla moderovaná ukázka prací s koňmi v lese a po třetí hodině vystoupili se svými dravci a sovami obecně prospěšná společnost Zayferus z Kuřimi.
24 fotek, 1.11.2018, 25 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události
V přednáškovém sále Muzea regionu Boskovicka proběhl 1.11.2018 v podvečer křest knihy Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé spojený s přednáškou o historii archeologických prací na tomto hradišti.
V úvodu přivítal přítomné ředitel muzea Roman Malach a předal slovo jednomu z autorů této publikace Miloši Hlavovi. Diváci se tak dozvěděli například to, že naše muzeum vlastní největší sbírku archeologických nálezů z tohoto oppida. Hradiště nad Oklukou není totiž žádné jiné hradiště než Staré Hradisko. První vykopávky se zde uskutečnili v 16. století nálezem jantarů. Na přelomu 19. a 20. století zde zahájil vykopávky učitel v Malém Hradisku Josef Sedláček. Po něm se vykopávkám věnovali členové Muzejního spolku v Boskovicích František Lipka a Karel Snětina. Své nálezy vystavili na Jubilejní zemské výstavě v Kroměříži v roce 1908. Do 1. světové války zde probíhaly další vykopávky, které ale válka zastavila. Další archeologické práce pak pokračovaly v letech 1919 – 1921 a 1924-1925. V roce 1961 vydal Jiří Meduna publikaci Staré Hradisko, ve které zkatalogizoval nálezy uložené v muzeu města Boskovice. Tím uzavřel Miloš Hlava historii archeologických prací na Starém Hradišti a věnoval se nové publikaci, na které se podíleli Ivan, Hana a Jana Čižmářovi, Petra Goláňová, již zmíněný Miloš Hlava, Zuzana Jarůšková, Andrea Koucká a Irena Ženožičková. Někteří z nich byli přítomní křtu. Kniha byla po představení podrobena velkému zájmu návštěvníků. K prodeji byla kromě knihy i soška srnky, která je použita na obálce knihy.
Pokud vám chybí snímky s knížkou a stříkajícím sektem, tak to není tím, že bych to nevyfotila. Ale asi autorům knížky přišlo líto ji smočit a tak k tomuto mokrému aktu nedošlo.
10 fotek, 30.10.2018, 18 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé
V úterý 30.10.2018 proběhla v Židovském domě při Muzeu regionu Boskovicka 1. přednáška z druhého cyklu přednášek Židé v dějinách, kterou opět vedla Mgr. Táňa Klementová. Tentokrát se mohli návštěvníci seznámit s životem židů v nově vzniklém Československém státě. Ve své přednášce použila ukázku z knihy Cesta do neznáma, kde jsme se dozvěděli o tzv. Hilsneriádě a podpoře T. G. Masaryka k židům. Židé měli za 1. republiky přiznány veškerá práva a svobody jako „Čechoslováci“, aby se převýšil počet českých obyvatel na úkor ostatních menšin, hlavně těch německých. Nejvíce židů žilo na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde se hlásilo k židovské národnosti téměř 160.000 obyvatel, kdežto v Čechách a na Moravě jen 30.000. Židé za první republiky zakládali spolky například Spolek českých akademiků – židů nebo vstupovali do Sokola. Nejdůležitějším hnutím pro židovskou obec byl sionismus, což bylo hnutí židovských nacionalistů. Vydávali Kalendář židovský nebo Židovské zprávy. Sionistické hnutí převažovalo hlavně na Moravě. Židovská strana měla v Národním shromáždění 2 křesla. V 2. polovině 30. let dochází k emigraci židů z Německa a později z Rakouska. Česká vláda se staví k uprchlíkům laxně a problematiku židovských uprchlíků přenesla na dobrovolnické organizace. Azyl dostalo jen několik významných židů, zbytek byl většinou vrácen nebo jim byl umožněn tranzit do jiných zemí. Po obsazení Sudet přišlo do Československa nejvíce židů, téměř 19.000, kteří ale byli většinou vraceni zpět do Říše nebo byli držení v uprchlických táborech, které se později změnily na internační. Takový tábor byl například v Ivančicích. Po vzniku protektorátu skončili židé z těchto táborů v Terezíně a pak odsunuti k likvidaci do koncentračních táborů. O životě židů v tzv. Druhé republice bude samostatná přednáška.
31 fotek, 26.10.2018, 21 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události
Jak si hrály děti před 100 lety
Středisko volného času uspořádalo ke 100. výročí založení Československého státu hravé odpoledne na téma Hry a zábava našich předků. Děti si mohly vyrobit koníka, vymalovat a vystřihnout panenky, zaskákat panáka nebo zahrát šachy či Kdo spadne dřív. Paní učitelka Pokorná ukázala dětem, jak vypadal slabikář, vysvědčení, fotografie nebo tovaryšský list. Na dvoře pak byly vystaveny dobové hračky a předměty každodenní potřeby. Také si mohly vyzkoušet podojit kozu či ochutnat pečené brambory. Různé říkanky a písničky předvedly ve dvou vystoupeních děti z Borověnky. Pokud jste nepřišli, tak další podobnou akci můžete vidět opět za 100 let.
26 fotek, 25.10.2018, 25 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé
Čtvrteční podvečer se uskutečnila v rámci přednášek Mezigeneračního centra v sále Židovského domu přednáška RNDr. Hynka Skořepy o Gruzii (v gruzínštině საქართველო neboli Sakartvelo) . Na začátku proběhla ochutnávka chačapuri, gruzínské placky plněné sýrem. Po té Hynek Skořepa seznámil přítomné se zajímavým geologickým vznikem Gruzie, kdy se mezi dvě tektonické desky vklínil kus kontinentu. A také přečetl kousek z povídky gruzínského spisovatele z 19. století Ilji Čavčavadzeho o životě na gruzínském venkově. Povykládal též o základech gruzínštiny, která je podobná baskičtině.
Gruzie je plná památek UNESCO s bohatou historií, díky čemuž jsou v obležení turistů. První zmínky pochází již z 8. stol. př.n.l. Ve 4. stol. př.n.l. zde vznikla Kavkazká Ibérie, odehrávala se tu i část výpravy Argonautu za zlatým rounem. Později obsadili území Římané a následně se Gruzie stala součástí Východořímské říše a přijala křesťanství. Později ji obsadili Arabové a později se přičlenila k carskému Rusku, aby byla chráněna před muslimy. Samostatnost vyhlásila Gruzie v roce 1920. Bohužel kvůli bolševické straně neměla tato republika dlouhého trvání a byla včleněna pod Sovětský svaz. Odtrhnout se a založit znovu nezávislý stát se podařilo až v období perestrojky v roce 1990.
Po dějinách se Dr. Skořepa věnoval pobytu v Gruzii, výletech po horách a památkách. O chudém venkovu, který se vyprazdňuje a zůstávají jen staří, o překrásné přírodě bohaté na květenu a starých monastýrech a chrámech, které navštívil. O domě již zmíněného spisovatele Čavčavadzeho, o prostém lidu i vládnoucím premiérovi milionáři Ivanišvilimu.
Jeho vyprávění naslouchalo přes padesát posluchačů a jeden kojenec. Po přednášce pak následovala beseda a promítání krátkého filmu o Gruzii. Dr. Skořepa slíbil, že toto nebude poslední jeho přednáška a můžeme se těšit na další zajímavé vyprávění.
26 fotek, 22.10.2018, 45 zobrazení, přidat komentář | kultura, události
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil v evangelickém kostele v podvečer 22.října 2018 koncert na téma první republiky v podání Markéty Cukrové a Kristýny Znamenáčkové pod názvem Prvorepublikové reminiscence. Mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavíristka Kristýna Znamenáčkové představily skladby Maurice Ravela, Claudea Debussy nebo Bohuslava Martinu. Obě interpretky do koncertu daly vše. Proto také virtuozita Kristýny Znamenáčkové a zvučný hlas Markéty Cukrové byly odměněny několikaminutovým potleskem návštěvníků koncertu.
25 fotek, letos v říjnu, 28 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, lidé, události
Mateřská škola Boskovice uspořádala výstavu ke 100. výročí založení Československé republiky na téma Boskovice očima dětí. Jedná se o výtvarná díla dětí ze všech tří školek. Můžete zde vidět například náměstí s radnici, zámek, „hudebku“ nebo „Červenku“.
Výstava je umístěna do vestibulu staré radnice a potrvá od 22.10. do 4.11.2018.
15 fotek, 20.10.2018, 24 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, události
Zahrádkáři vysadili pamětní strom
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Boskovice slaví v letošním roce 60 let od svého založení.
V sobotu 20. října symbolicky vysadili na ulici Sušilově pamětní strom - slivoň okrasnou - která má charakterizovat základní poslání zahrádkářských svazů - pečovat o okrasu i užitek z pěstovaných rostlin. Slivoň je nejen okrasná, ale má i plody, během roku mění její listy barvu.
Tajemnice základní organizace Věra Bártová přivítala starostku města Hanu Nedomovou, rovněž členku místní organizace. Martina Lukešová představila práci kroužku Mladých zahrádkářů, působícího při ZO ČZS Boskovice, jehož členové se vysazení rovněž zúčastnili.
O vysazení stromu se nejvíce zasloužili manželé Plchovi, kterým patří velké poděkování.
23 fotek, 20.10.2018, 38 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, lidé, události
Dnes 20.10.2018 se v odpoledních hodinách v Muzeu regionu Boskovicka i tento rok slavil Mezinárodní den archeologie. Návštěvníci, převážně z řad dětí si mohli nejen zahrát na archeology, ale i semlít obilí, namalovat keramiku, ušít taštičku či vyrobit šperk. Také tu byly k vidění pravěké sošky a nástroje, pazourek, kosti či parůžky, které sloužily k výrobě těchto nástrojů.
Na přání dětského domova byly některé obličeje rozostřeny.
10 fotek, 16.10.2018, 20 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, lidé, události
V úterý 16.10. v 15 hodin se v Muzeu regionu Boskovicka konala přednáška Mgr. Daniela Povolného z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu na téma internacionální pomoci spřátelených armád. Na začátku byla připomenuta revoluce z 50. let v Maďarsku, která vyústila v první vojenskou pomoc Sovětského svazu Maďarské socialistické vládě. Když u nás o 12 let později došlo k podobné pomoci, byli na ni Sověti dostatečně připraveni. Již první náznaky, že se u nás něco děje přinesl rozkol mezi Novotným a Dubčekem. Později přišel gen. Šejna s vymyšleným pučem, aby zamaskoval své majetkové machinace. Než ho policie stihla zatknout, tak emigroval do Itálie, kde se dostal do péče CIA.
Postupně sílil tlak na odstoupení prezidenta Novotného, kterého nahradil Ludvík Svoboda. Dochází k uvolnění napětí a svobodě slova, díky čemuž jsou vytahováni kostlivci ze skříně na Ministerstvu vnitra. Dojde k čistkám a sebevraždám některých důstojníků. Sílí také snaha zrušit StB a její členy převést částečně pod rozvědku a část pod Policii. Vedení StB se to nelíbilo a začalo více spolupracovat s KGB a začala šířit fámy o kontrarevoluci. Proto v březnu 1968 byla na konferenci v Drážďanech nabídnuta naší delegaci vojenská pomoc, ale ta nebyla přijata. Následně Sověti schválili operaci Dunaj a od začátku května 1968 bylo přesunuto k Československým hranicím 7 divizí, které čekaly na vhodnou příležitost.
V červnu se konal sjezd Lidových milicí, které po KSČ požadovaly zákonné záštity, v opačném případě vyhrožovali ozbrojenými demonstracemi. Ve stejné době probíhalo i cvičení vojsk Varšavské smlouvy pod názvem Šumava, kterého se účastnilo na 24.000 vojáků z toho 17.000 cizích. Po skončení se ale vraceli do svých zemí pomalu až do začátku srpna.
Po červencovém sjezdu komunistických stran ve Varšavě jednali naši zástupci v Čierné nad Tisou se Sověty. Toto jednání vyústilo ve vojenský zásah proti smýšlené kontrarevoluci 21.8.1968. Někteří občané si mysleli, že se jedná opět o nějaké cvičení a vítali přijíždějící tanky spřátelených armád. A pak už následoval známý sled událostí, zatčení Dubčeka a Černíka, jejich odvoz do Moskvy, jednání československého prezidenta Ludvíka Svobody se sovětským prezidentem Leonidem Brežněvem, zveřejnění zvacích dopisů (údajně byly 3), nástup Gustava Husáka a období normalizace. Ještě na závěr se hdí podotknout, že operace Dunaj byla oficiálně ukončena až 15.11.1968.
Přednáška to byla opravdu zajímavá, doplněná fotografiemi ze srpna 1968. Škoda jen, že si ji z desetitisícových Boskovic přišla poslechnout jen desítka obyvatel.
77 fotek, 13.10.2018, 39 zobrazení, přidat komentář | lidé, události, zábava
Na Dvou dvorech se vyřezávalo podruhé
V sobotu 13.října se od 9 hodin na Dvou dvorech konal 2. ročník vyřezávání dýní, který uspořádali Arboretum Šmelcovna ve spolupráci s pracovnicemi SVČ, které pomáhaly rodičům a dětem s dýněmi a VOŠ a SŠ Boskovice, která tu nabízela sladké občerstvení. V rámci dýňového dne se čepovalo i dýňové pivo. Všechny vyřezané dýně se zapojí do soutěže O nejkrásnější dýni, které bude vyhlášena příští víkend na Výstavě ovoce. Od 14 hodin pak vyřezávání oživila skupina Trní na větvi a dětská kapela Ňufáci.
37 fotek, 7.10.2018, 39 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události
Pěvecké sbory vystoupily ke 100 letům ČSR
V neděli 7.10. v podvečer pokračovaly oslavy k výročí 100 let založení Československého státu. V sále Sokolovny vystoupily Smíšený sbor Janáček, který řídil Mgr. František Ostrý a Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, který řídí profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Pavla a Petra ve Brně Petr Kolář. Zazněly například skladby Petra Iljiče Čajkovské, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nebo Vladimíra Böhma. Na závěr oba sbory zazpívaly československou hymnu. Koncert podpořily senátorka Ing. Jaromíra Vítková a za Město Boskovice Bc. Hana Nedomová a Mgr. Dagmar Hamalová.
56 fotek, 30.9.2018, 41 zobrazení, přidat komentář | lidé, události, zvířata
Jak už bývá zvykem, uspořádali členové ZO ČSCH Boskovice i o letošních Husích slavnostech za budovou Muzea regionu Boskovicka Výstavu drobného zvířectva spojenou se soutěží o nejlepšího králíka, holuba a drůbež. Ceny předávala paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková, starostka města Bc. Hana Nedomová a místostarostka Mgr. Dagma Hamalová. Slavnostního aktu se zúčastnili i místostarosta Petr Malach, DiS. a ředitel KZMB RNDr Oldřich Kovář.
173 fotek, 30.9.2018, 209 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události, jídlo
Již po 15. se v Boskovicích konaly Husí slavnosti. A opět zvýšili laťku, co se týče návštěvnosti. Po oba dny dorazilo celkem 13.100 návštěvníků. A jenom ve skleníku se snědlo přes 750 porcí. Na 1. místě se umístil Lasákův mlýn, na 2. místě restaurace Záložna a 3. byla restaurace Repete. Po oba dny byla návštěvnost obrovská a kapely jako MIRAI nebo Slza zaplnily letní kino do posledního místečka. Letos se hrálo i na náměstí, kde vystoupili The 6 Fireballs nebo Le Malér Trio.
9 fotek, 29.9.2018, 36 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Ceskoslovensky "skopek" v Boskovicích
Pokud jste tento víkend navštívili Westernové městečko Boskovice, mohli jste zde vidět zaparkovaných několik motorek Harley Davidson. To si zde dali sraz členové Czechoslovakia Riders Club v rámci derniéry nazvané Ceskoslovensky „skopek“.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.